Bubble Bobble

איך יוצאים מהמשחק?

ת: יציאה מהמשחק מתבצעת באמצעות לחיצה על המקש F10.

(-) Sas נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים