Intifada

כיצד בוחרים שר ביטחון?

ש: יש שישה שרי ביטחון, אך תמיד נבחר משה ארנס. כיצד ניתן לבחור שר ביטחון אחר?

ת: שר הביטחון נבחר בהתאם למצב הפוליטי במדינה, התוצאה של האווירה הפוליטית במדינה המשתנה בהתאם לביצועיכם במשימה.

שרי הביטחון האפשריים מדורגים במשחק מהשמאלני ביותר (יוסי שריד) עד הימני ביותר (מאיר כהנא). משה ארנס הוא ימני-מתון, והוא ברירת המחדל של המצב ההתחלתי.

בכל סיבוב (סיור), אם הביצועים שלכם לא יהיו משביעי רצון (חריגה בוטה מפקודת היום של שר הביטחון או אי דיכוי מספק של ההתפרעויות) וציונכם נמוך, ייבחר שר ביטחון שמאלני יותר.
אם הביצועים שלכם ממוצעים, יישאר שר הביטחון המכהן בתפקידו.
אם הביצועים שלכם יהיו טובים מאוד וציונכם גבוה, ייבחר שר ביטחון ימני יותר.

אם נכשלים במשימה גם כשיוסי שריד מכהן - נפסלים.
רצוי להשיג ציונים טובים ולהביא לשר ביטחון ימני יותר, מכיוון שאז הוראות הפקודה מאפשרות יד חופשית יותר לפעולה.
מוות של השחקן הוא חזרה למצב ההתחלתי, כלומר, משה ארנס.

(-) Og נוסף על ידי R.Gסימוכין: הודעה 1
עוד באותו עניין:

(הצג הכל)

משחקים ישנים רומים ואמולטורים