The Simpsons

מהם המקשים של המשחק?

ת: במשחק נעשה שימוש במקשי ה-NumPad:

  • חצי ה-NumPad משמשים לתנועה רגילה
  • המקשים 1,3,7,9 משמשים לתנועה באלכסון.
  • "0" (Insert) משמש לפעולה "מכה".
  • "." (Delete) משמש לקפיצה.
(-) Radioactive Grandpa נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים