Simon The Sorcerer 1

איך מדלגים על משפטים או סצנות?

ת: על מנת לדלג על משפטים יש ללחוץ על הקליק הימני של העכבר.

על מנת לדלג על סצנות שלמות, יש ללחוץ על מקש ה-"ESC".

(-) אופיר + Radioactive Grandpa נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים