Simon The Sorcerer 1

איך עוברים את הלטאה?

ש: במהלך המשחק אני צריך לרדת למרתף של איש הביצה, אבל הוא עדיין שם! אין לי צנצנת כדי לקחת את הנזיד, אין לי דרך להזיז את התיבה. מה הפתרון?

ת: יש ללכת לכפר ולקחת את הצנצנת מהבית עם העשבים. אפשר לצאת מן הבית של הלטאה על ידי אכילה נוספת של ה-STEW.

(-) eal נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים