Civilization

מה עושים עם הספינות במשחק?

ת: ישנן סוגי ספינות שאפשר להכניס לתוכן את הכוחות היבשתיים. יש להפליג איתם ליבשות אחרות, היכן שנמצאות הצוויליזציות האחרות, ולהנחית את הכוחות היבשתיים שם. כך ניתן לבנות ערים ביבשות האחרות או להרוס צוויליזציות אחרות ובכך לזכות בידע שלהן.

כדי להכניס את הכוחות היבשתיים לספינות יש להביא את הכוחות היבשתיים לקצה היבשה. יש לשים את הספינה משבצת על יד הכוחות ואז ללכת עם הכוחות היבשתיים לתוך הספינה.
כדי להוציא את הכוחות מתוך הספינה, יש ללחוץ על U במקלדת או על ORDERS ואז על UNLOAD.

(-) Avishay נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
עוד באותו עניין:

(הצג הכל)

משחקים ישנים רומים ואמולטורים