Civilization

טיפים עבור המשחק

בתחילת המשחק יש ציור של עגלה. היא משמשמת לבניית ערים - אפשר לזוז איתה וכשמעוניינים לבנות עיר לוחצים על B (במקלדת). לאחר מכן צריך להחליט אם לבנות צבא או לבנות עוד מתיישבים כדי ליצור עיר נוספת (מומלץ לבנות את העיר הראשונה ליד הים).
כשבונים צבא במקום מתיישבים ניתן לזוז איתם במסך ולגלות עוד שטח. במהלך גילוי השטח מתגלים מבני עץ שבעזרתם ניתן להרוויח ידע או לחלופין להקלע לקרב עם ברברים.
כשבונים מתיישבים ניתן לבנות דרכים נוספות מסביב לערים כדי שהן יקושרו - וזאת על ידי המקש R. בשלב מאוחר יותר ניתן לבנות גם מסילות ברזל עבור רכבות.
במהלך המשחק קיים חלון שבו ניתן לבחור איזה ידע רוצים לגלות. ניתן גם להחליף ידע עם העמים האחרים.
מכאן המשחק יכול להתפתח לאין סוף אפשרויות...

(-) Avishay נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1

מה עושים עם הספינות במשחק?

ת: ישנן סוגי ספינות שאפשר להכניס לתוכן את הכוחות היבשתיים. יש להפליג איתם ליבשות אחרות, היכן שנמצאות הצוויליזציות האחרות, ולהנחית את הכוחות היבשתיים שם. כך ניתן לבנות ערים ביבשות האחרות או להרוס צוויליזציות אחרות ובכך לזכות בידע שלהן.

כדי להכניס את הכוחות היבשתיים לספינות יש להביא את הכוחות היבשתיים לקצה היבשה. יש לשים את הספינה משבצת על יד הכוחות ואז ללכת עם הכוחות היבשתיים לתוך הספינה.
כדי להוציא את הכוחות מתוך הספינה, יש ללחוץ על U במקלדת או על ORDERS ואז על UNLOAD.

(-) Avishay נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים