Theme Hospital

איך טוענים?

ש: כשמבקשים לשמור במהלך המשחק, מוצגת על המסך הודעה שמציינת שהמשחק נשמר, אך כשיוצאים מהמשחק ונכנסים אליו בחזרה - השמירה לא קיימת. כיצד ניתן לטעון את השמירות?

ת: על מנת לטעון את השמירות שנעשו בעבר יש להקפיד להכנס להמשחק באמצעות שם השחקן שהוקלד במשחק המקורי.
אם לא זוכרים מהו השם שנרשם, ניתן למצוא אותו באחד/כמה מן הקבצים בתיקיית ה-SAVE שבתיקיית המשחק.

(-) Og נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים