Theme Hospital

איך מפעילים את גרסת החלונות?

ש: גרסת הדוס עוברת באיטיות מחרידה. איך מפעילים את גרסת החלונות?

ת: נכון להיום, הגירסה המצויה באתר אמורה לפעול ללא בעיה, ולכן עדיף להוריד אותה. לאחר ההורדה ניתן לבחור האם לשחק בגירסת החלונות או בגירסת הדוס.

במקרה בו המשחק הורד ממקור הורדה אחר, יש לפעול לפי השלבים הבאים כדי לתקן את הבעיה:

1) יש להוריד את גרסת הדמו של המשחק מהאינטרנט. (כרגע, הקישור הזה תקין, אך אם הוא נופל, יש לחפש בגוגל מקור אחר).

2) לאחר הפריסה של הדמו, בתוך התיקייה Sound>Data יש קובץ בשם SOUND-0.DAT, יש להעתיק אותו לתיקייה Sound>Data בתיקיית המשחק שהורדה מהאתר.

3) כעת, יש ללכת לתיקייה THWIN (בתיקיית המשחק) ולשנות את הקובץ hospital.exe ל hosp95.exe (רק בכדי שגם גרסת הדוס תשמר).
יש להעתיק את כל הקבצים מאותה תיקייה (THWIN) מלבד הקובץ Modem.ini לתיקיית המשחק.

4) יש להפעיל את hosp95.exe כדי לשחק בגרסת החלונות (אמור להיות מהיר) או את hospital.exe לשחק בגרסת ה DOS.

(-) Og נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1

איך טוענים?

ש: כשמבקשים לשמור במהלך המשחק, מוצגת על המסך הודעה שמציינת שהמשחק נשמר, אך כשיוצאים מהמשחק ונכנסים אליו בחזרה - השמירה לא קיימת. כיצד ניתן לטעון את השמירות?

ת: על מנת לטעון את השמירות שנעשו בעבר יש להקפיד להכנס להמשחק באמצעות שם השחקן שהוקלד במשחק המקורי.
אם לא זוכרים מהו השם שנרשם, ניתן למצוא אותו באחד/כמה מן הקבצים בתיקיית ה-SAVE שבתיקיית המשחק.

(-) Og נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים