Mortal Kombat 2

[וידאו] סרטונים וטיפים לסיום המשחק

מכוון שאין זה מדריך טקטי מפורט יובאו כאן רק כמה טיפים כלליים ופשוטים לצד סרטוני ההדגמה.

הנה הדגמה לסיום המשחק (הקרב נגד Kintaro והקרב נגד Shao Khan) באמצעות Kitana:

 

 

שימו לב לשימוש האינטנסיבי במניפה. המהלך הזה עובד מצויין על Kintaro, ובקרב מולו חשוב מאד להיות בתנועה מתמדת ולהגיב היטב לתנועות שלו.
בקרב מול Shao Khan - אין לו הרבה סיכוי מול המניפה של Kitana. המהלך הזה מנטרל כמעט כל מהלך שלו, ובמשחק נכון Kitana כמעט אינה יכולה להפסיד.

הנה ההדגמה לסיום המשחק (הקרב נגד Kintaro והקרב נגד Shao Khan) באמצעות Scorpion:

שימו לב שהקרב מול Kintaro לעומת הקודם עם Kitana, דורש הרבה יותר עירנות ותגובות נכונות ומהירות.
לעומתו, שימו לב לטכניקה הפשוטה כל-כך מול Shao Khan. הטקטיקה הזו אינה דורשת מהלכים מיוחדים כלל ולמעשה ניתן ליישמה בקלות על-ידי כל דמות אחרת לבחירה.

טיפ כללי נוסף שמוצג בסרטונים הוא "שיטת המלכוד" - ברגע שמצליחים להצמיד אויב לקצה הזירה, שימוש באגרוף-גבוה-צמוד (מרפק) ללא הרף הוא למעשה הרג בטוח שלא ניתן להתחמק ממנו (אלא אם מספיקים להגן את המכה הראשונה, וגם הסיכוי לחמוק מזה הוא קלוש).

(-) Radioactive Grandpa נוסף על ידי R.G
משחקים ישנים רומים ואמולטורים