Mortal Kombat 2

מה רוצה האיש שקופץ מפינת המסך באמצע הקרב?

ש: מדי פעם, במהלכו של קרב, קופץ פתאום מהפינה הימנית-תחתונה של המסך מישהו, וצועק "Oopsy!" או משהו כזה. מה זה אמור להביע?

ת: האיש מזוהה עם Dan Forden, האחראי על הקול והמוסיקה במורטל קומבט, והוא שם למעשה כבדיחה פרטית של היוצרים. בנוסף הוא גם משמש כמפתח סודי כדי להגיע אל "Smoke" - אחד מן הדמויות הסודיות במשחק.

ככל הנראה, הוא אינו צועק, לא "Oopsy" ולא "Whoopie", אלא "Toasty!" - שמשמעותו היא בערך "קלוי", מלשון טוסט.
המקור לכך הוא כנראה ה-Fatality של Scorpion, בו הוא שולף את המסכה שלו ושורף את היריב. מדי פעם (או בקביעות אם מבצעים את המהלך בצורה ייחודית) הקריאה הזו נשמעת בליווי הכותרת "Toasty!" לאחר ביצוע ה-Fatality המדובר.

Dan Forden צץ אקראית במהלך הקרבות, אך בדרך-כלל זה קורה לאחר רצף נאה של מכות שמסתיים במכת uppercut (במקרה שאתם רוצים שהוא יופיע... דהיינו, כדי להגיע ל-Smoke).
Dan Forden המשיך לצוץ מפינות המסך ולצייץ קריאות קרב גם במשחק הבא בסדרה, Mortal Kombat 3.

(-) Radioactive Grandpa נוסף על ידי R.G
משחקים ישנים רומים ואמולטורים