Pang Ball

איך בוחרים/מבטלים אפשרות משחק בשני שחקנים?

ת: ניתן לבחור את מספר השחקנים באמצעות הפעלת הקובץ BALLCFG.EXE.

(-) Godan נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
עוד באותו עניין:

(הצג הכל)

משחקים ישנים רומים ואמולטורים