Loom

מנין הפסקול במשחק?

ש: מה מקור מנגינות הרקע המוכרות במשחק?

ת: פסקול המשחק מורכב כולו מיצירות של צ'ייקובסקי מתוך "אגם הברבורים".

מנגינת הפתיחה נקראת Pas de trois: I. Intrada: Allegro מתוך המערכה הראשונה.
את שאר הרשימה ניתן למצוא בטריוויה של ערך המשחק באתר MobyGames.

(-) Og + Commander Keen נוסף על ידי R.Gסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים