Loom

איך שומרים או טוענים?

ת: בעזרת לחיצה על מקש ה-F5.

(-) אופיר נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1, הודעה 2, הודעה 3

מהם הלחנים של הכישופים השונים במשחק?

 ש: מהם לחני הכישוף השונים במשחק (פתיחה, סיבוב, תאורה וכו')?

ת: הלחנים משתנים עם כל הפעלה של המשחק, כך שאין טעם לשאול...
הלחנים היחידים שמופיעים בחוברת המשחק ושאינם משתנים הם לחן הפתיחה (e-c-e-d) ולחן שינוי הצורה (c'-f-g-c).

(-) Gabriel נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1

מנין הפסקול במשחק?

ש: מה מקור מנגינות הרקע המוכרות במשחק?

ת: פסקול המשחק מורכב כולו מיצירות של צ'ייקובסקי מתוך "אגם הברבורים".

מנגינת הפתיחה נקראת Pas de trois: I. Intrada: Allegro מתוך המערכה הראשונה.
את שאר הרשימה ניתן למצוא בטריוויה של ערך המשחק באתר MobyGames.

(-) Og + Commander Keen נוסף על ידי R.Gסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים