The First Samurai

איך עוברים את השלב הראשון?

ש: איך עוברים את השלב הראשון? נראה שיש מקום בו יש באג והמחשב לא מאפשר לעבור שם.

ת: לא מדובר בבאג, צריך לאסוף מספר חפצים ורק אז המסך נפתח וניתן לעבור.

(-) ET נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים