Pong

מהם המקשים?

ת: כדי להתחיל את המשחק יש ללחוץ על מקש ה-S במסך הפתיחה.

השחקן הראשון זז באמצעות החיצים.

השחקן השני זז באמצעות המקשים A ו-Z.

יוצאים מהמשחק באמצעות ESC ו-Q.

(-) Gordi נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים