Tom And Jerry

מהם המקשים?

ש: מהם המקשים במשחק? איך יורים?

ת: המקשים הם מקשי ה-NumPad כאשר יורים עם ה-0.

כאשר טום וג'רי נלחמים באמצעות המסרגות, יש להשתמש במקשים הבאים:
כדי להגן, יש להקיש על ה"למעלה" או ה"למטה" (בהתאם לכיוון).
כדי לתת מכה עם המסגרה - 0 ומיד אח"כ "למעלה" או "למטה".
כדי לצאת מקרב הסיף - אנטר.

כדי להשקיף מהצינור בחדר של ג'רי כדי לראות מה טום עושה וברגע שהוא עומד בקו ישיר לזרוק עליו את העגבנייה - לחיצה ארוכה על 0.

(-) astralc נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1, הודעה 2
משחקים ישנים רומים ואמולטורים