The Incredible Machine 2

איך מפעילים את המשחק ב-XP?

ת: עבור מחשבים חזקים מומלץ להפעיל את המשחק באמצעות DOSBox.
וודאו שברשותכם הגרסה האחרונה (0.70 לפחות) של DOSBox, וקבעו את ערך ה-cycles על max.
כדי לעשות זאת, כתבו cycles=max בשורת הפקודה של חלון ההפעלה של DOSBox לפני הרצת המשחק.
אם המשחק עדיין "כבד" בקטעים מסויימים, רצוי לשנות את ערך ה-core ל-dynamic.
כדי לעשות זאת, כתבו core=dynamic בשורת הפקודה של חלון ההפעלה של DOSBox לפני הרצת המשחק.

מחשבים פחות חזקים עשויים להתקשות בהפעלת המשחק ב-DOSBox, גם אחרי קביעת שני הערכים הנ"ל על-פי המוצע לעיל. אפשרות שניה היא הפעלת המשחק בצורה ישירה.
כדי להפעיל את המשחק, יש לוודא שזכרון ה-EMS מופעל. אפשרו תצוגה של קבצים מוסתרים, והקליקו עם הכפתור הימני על הקובץ הנסתר TIM2.exe בתיקיית המשחק ובחרו "מאפיינים". לאחר מכן, בכרטיסייה "זכרון" - תחת זכרון EMS - יש לבחור 4096, או Auto.

(-) Og נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1, הודעה 2, הודעה 3
משחקים ישנים רומים ואמולטורים