The Games: Summer Challenge

איך פותרים את בעית ה-Debugger?

ש: אחרי שנכנסים למשחק עצמו, כאשר מנסים להכנס לאחד הטורנירים או האימונים, מופיעה הודעה שאומרת: "Please Remove Your Debugger Before Running Summer Challenge". מה עושים?

ת: קודם כל, יש להפעיל את המשחק באמצעות תוכנת העזר DOSBox. לאחר הפעלת הקובץ Go.bat, יש לבחור מהתפריט התחתון את אופציית ה-Setup וללחוץ אנטר. אמור לקפוץ חלון שאומר "Summer Challenge Setup", ושם יש ללחוץ על כפתור ה-OK (אין צורך לשנות את ההגדרות עצמן). לאחר מכן, ניתן לבחור ב-Train או ב-Tournament בלי בעיה.

(-) Gordi נוסף על ידי Gordi

מדוע המשחק מבקש Ticket Number?

ש: לפני תחילת התחרות בענף מסויים, המשחק מבקש Ticket Number ולא מאפשר לעבור לתחרות עצמה. איך עוברים את המסך הזה ומגיעים לתחרות עצמה?

ת: מדובר ב-Copy Protection.
לפני הכניסה למשחק עצמו יש לוודא שמריצים את SumCrack.exe.
לאחר מכן, כשמבקשים כרטיס, יש ללחוץ על מקש ה"אנטר" כדי להמשיך הלאה.

(-) Gordi נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1, הודעה 2
משחקים ישנים רומים ואמולטורים