Raptor: Call of the Shadows

למה המשחק מתחיל מההתחלה לאחר שלב 4?

ש: לאחר שעוברים את שלב 4 המשחק מתחיל מההתחלה ללא כסף. למה?

ת: דבר זה קורה כאשר בוחרים ברמה הכי קלה, בה יש רק 4 שלבים. אחרי שעוברים אותה, מגיעים מיד לרמה הבאה, וניתן להמשיך לשחק.

(-) אורח נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים