Beethoven's 2nd

מהם המקשים של המשחק?

ת: זזים ימינה ושמאלה באמצעות מקשי החיצים.
קופצים באמצעות A.
נובחים באמצעות רווח.
מרימים גורים ואוכלים באמצעות רווח + חץ "למטה".
מתנערים באמצעות A + חץ "למעלה".

(-) astralc נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים