Hocus Pocus

מה עושים כשיש רעשים מוזרים במקום מוזיקה?

ש: בתחילת המשחק, כשרואים את מסך הכותרת (כשכתוב למעלה בגדול "Hocus Pocus", ורואים מכשף בברדס שמניף את הידיים) אמורים לשמוע קולות רעמים ומעין צחוק מרושע. הבעיה: לפעמים במקום הרעמים שומעים סתם רעש שנמשך עד שסוגרים את המשחק (הוא נפסק כשסוגרים את המשחק, לא את Dosbox). זה קורה רק לפעמים, וכשזה לא קורה אז, זה קורה מתישהו באמצע המשחק. איך עוצרים את הרעשים?

ת: בכל פעם שיש רעשים, אם לוחצים עם העכבר (לא משנה איפה) הרעשים מפסיקים, והמשחק ממשיך כאילו לא קרה כלום.

(-) Yoshi נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים