Alley Cat

טיפים ומקשים

המטרה במשחק היא לעלות על הפחים, לקפוץ לתוך חלון פתוח, לסיים את המיני משחק ששם ואז להיכנס שוב לחלון פתוח כדי לפגוש את אהובתכם החתולה.
בתחילת המשחק יש לבחור N עבור מקלדת, ואח"כ את רמת הקושי:
K - קל
H - בינוני
T - קשה
A- קשה מאד

תזוזה וקפיצה: מקשי החיצים
מקש עזר: Alt

המקש Alt משמש במצבים שונים לביצוע פעולות שונות, למשל, במסך עם הכלבים הישנים הוא משמש כדי לשתות מהקערות, במסך עם הגבינה הוא משמש כדי לעבור דרך החורים ובמסך עם החתולה, הוא משמש כדי להפיל את המתנה ובכך להסיט את תשומת ליבם של החתולים ממך.

 

(-) Og נוסף על ידי Og

כיצד יוצאים מהמשחק?

ת: ע"י לחיצה על ctrl+y. שימו לב שישנן הרבה גרסאות פרוצות של המשחק ובהן הפתרון לא יעבוד, ניתן לצאת רק מהמשחק המקורי (הגרסה שבאתר אינה מקורית).

(-) Og נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים