Gauntlet

איך מפעילים את המשחק?

ש: כאשר מפעילים את המשחק באמצעות DOSBox, הוא מגיע לשלב של הבחירה ואז נתקע. איך ממשיכים הלאה?

ת: כדי שהמשחק יעבור את מסך הבחירה, יש לשנות בקובץ הקונפיגורציה של DOSBox את הערך MACHINE מ- VGA ל-CGA (או לTANDY).

(-) Og נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים