Lotus: The Ultimate Challenge

כיצד מתדלקים?

ש: מה עושים כאשר מתקבלת הודעה של Low Fuel?

ת: במצב זה יש לתדלק את המכונית. בתחילת כל סיבוב, ליד האזור של הדגל, ישנה התרחבות של הכביש מצד ימין. יש לעצור שם (כאשר המרוץ ימשיך). המכונית תתודלק (ניתן יהיה לראות את מד הדלק עולה) ולאחר מכן ניתן יהיה להמשיך במירוץ.

(-) dj_anubis נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים