נער הסקטבורד

מהם המקשים של המשחק?

ת: השליטה במשחק נעשית באמצעות המקשים הבאים:

  • תזוזה: מקשי החצים
  • ירי: רווח
  • קפיצה: מקש 0 ב-Numpad
  • התלות: קפיצה + מקש 5 ב-Numpad
  • טיפוס: התלות + חץ "למעלה"
  • מעבר בין חפצים במלאי: "ת"
(-) Gordi נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים