אסטרו-אותיות

הוספת ביטויים למשחק

ש: כיצד ניתן להוסיף ביטויים חדשים למשחק, מעבר לביטוי הבודד שקיים בו מראש?

ת: בתיקיית המשחק ישנו קובץ בשם phrases.txt. יש לפתוח אותו באמצעות עורך טקסט (למשל: Notepad++).

יש לשנות את הקידוד ל-OEM 862 (ב-Notepad++ זה נמצא תחת Encoding > Character sets > Hebrew).

לבסוף, יש להוסיף שורות לפי המילים שרוצים להוסיף. שימו לב שיש לאיית את המילים הפוך.

למשל: המילה "שלום" צריכה להתווסף כ:

םולש|a.pcc

(-) Octarine נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים