Command & Conquer

כיצד מסדרים את מהירות הגלילה של העכבר?

ש: המשחק עצמו פועל בקצב רגיל אבל אי אפשר להשתמש בעכבר - כל תזוזה שלו מעבירה את הסמן לקצה השני של המפה ואי אפשר לשלוט בו. כיצד מסדרים זאת?

ת: ישנם מספר פתרונות לבעיה, מסודרים לפי הסדר המומלץ:

  1. הפעלת הקובץ rasetup.exe שבתיקיית המשחק ובחירה ב-Back Buffer in Video Memory.
  2. שימוש ב-cnc-ddraw ושינוי maxfps ל-60 בקובץ ddraw.ini (פרטים נוספים כאן וכאן).
  3. גלילה ע"י החזקת כפתור העכבר הימני לחוץ וגרירה במקום משולי המסך.
  4. הפעלת גרסת הדוס בDOSBox (אפשרות זאת תעבוד בוודאות, אבל תגרור רזולוציית מסך נמוכה יותר).
(-) Og נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים