Digger

מה המקשים?

ת: השליטה במשחק נעשית באמצעות המקשים הבאים:

  • התזוזה היא באמצעות מקשי החצים.
  • יורים בעזרת F1.
  • מבטלים או מפעילים את הקול בעזרת F9.
  • ניתן להשהות את המשחק על ידי הקשה על מקש הרווח.
(-) Mr. FaNtA נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1

כיצד מפעילים את הגרסה המקורית?

ש: כאשר אני מנסה להפעיל את הגרסה המקורית של המשחק, אני מקבל מסך משובש. איך מפעילים אותה בכל זאת?

ת: המשחק המוצע להורדה באתר כולל שתי גרסאות של דיגר: הגרסה המקורית וחידוש של המשחק. את החידוש ניתן להפעיל ללא בעיה באמצעות תוכנת העזר DOSBox. על מנת להפעיל את הגרסה המקורית עם דוסבוקס, יש צורך בביצוע שינוי בקובץ הקונפיגורציה של התוכנה. בפרט, יש לקבוע את סוג התצוגה בתור:
machine=cga

הסברים נוספים אודות שינויי קונפיגורציה בדוסבוקס ניתן למצוא בחלק המתאים במדריך שבאתר.

(-) Og נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים