The Neverhood

כיצד מפעילים את המשחק?

ש: כיצד מומלץ להפעיל את המשחק?

ת: ישנן שתי אפשרויות להפעיל את המשחק על מערכות הפעלה מתקדמות:

אפשרות א':

האפשרות המומלצת היא הפעלת המשחק באמצעות תוכנת העזר ScummVM.

אפשרות ב':

ניתן להפעיל את המשחק באמצעות טלאי, לפי ההוראות הבאות:

  1. יש להוריד את הטלאי (WAVistaWin7.exe) ולפרוס אותו לתיקיית המשחק.
    שימו לב: הטלאי לא מאוחסן על שרתי האתר ואין לאתר אפשרות לערוב לתקינותו או אמינותו. חפשו את הטלאי ברשת, הורידו אותו מאתר שאתם סומכים עליו והקפידו לבצע סריקת וירוסים לפני ההפעלה.
  2. שנו את השם של קובץ ההפעלה של המשחק מ-"nhc.exe" ל-"wa.exe".
  3. הקליקו על "wa.exe" עם הלחצן הימני של העכבר, בחרו ב"מאפיינים" ובלשונית "תאימות" בחרו להפעיל את הקובץ במצב תאימות עבור "חלונות 95" ועם 256 צבעים (כפי שמוסבר במדריך התאימות).
  4. הפעילו את המשחק באמצעות הרצת הקובץ "WAVistaWin7.exe".
  5. התהליך עצמו מודגם במדריך הוידאו הזה. שימו לב שפרטי הוידאו כוללים קישור להורדת הטלאי.
(-) Gordi + Radioactive Grandpa + Bobbin נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים