צבע את המפה

טיפים ומקשים

מטרת המשחק היא לצבוע את המפה הנתונה כך שכל שני שטחים בעלי גבול משותף יהיו צבועים בצבע שונה.

השליטה במשחק נעשית באמצעות העכבר.

(-) Gordi נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים