Bart Vs. The Space Mutants

איך עוברים את מסך ההגנה?

ש: בתחילת המשחק מופיע מסך הגנה (Copy Protection) בו המשתמש מתבקש להקליד את מספר העמוד בו מופיע הפרצוף המוצג על המסך. איך עוברים את המסך הזה וממשיכים למשחק עצמו?

ת: ראשית, הקפידו להפעיל את המשחק אך ורק דרך הפעלת Go.bat ולא על ידי הפעלת אף קובץ אחר.

במסך ההגנה, הקפידו להקליד מספר כלשהו וללחוץ על אנטר. לחיצה על אנטר ללא הקלדת מספר תביא לתקיעת המשחק במסך הפתיחה.

(-) Ingsoc + Og נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1, הודעה 2

מהם המקשים של המשחק?

ת: השליטה במשחק נעשית באמצעות המקשים הבאים:

  • O - שמאלה
  • P - ימינה
  • Q - קפיצה
  • A - שימוש בחפץ
  • רווח - ירי
  • A + רווח - מעבר בין חפצים
  • A + O - קפיצה גבוהה שמאלה
  • A + P - קפיצה גבוהה ימינה

הסברים נוספים לגבי הקפיצה:

קפיצה רגילה:
לוחצים על מקש הכיוון המתאים (P - ימינה, O - שמאלה) ואז Q כדי לקפוץ.

קפיצה גדולה (למרחק גדול):
כדי לקפוץ קפיצה גדולה (למרחק גדול יותר מאשר קפיצה רגילה):
מתחילים ללכת לכיוון שאליו רוצים לקפוץ (P - ימינה, O - שמאלה), ואז, כשרוצים לקפוץ, לוחצים על רווח, עוזבים את הרווח ומיד לוחצים על Q. שימו לב: אם לוחצים P או O, מחזיקים את מקש הרווח לחוץ ולוחצים על Q בארט לא יקפוץ, צריך להחליף את הרווח ב-Q כדי שהוא יקפוץ.

(-) dj_anubis + Gordi נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים