Frogger

טיפים ומקשים

זהו משחק ה"פרוגר" המקורי, בו עליכם לסייע לצפרדע לעבור כביש סואן בבטחה.

השליטה במשחק נעשית באמצעות המקשים הבאים:

  • תזוזה: מקשי החצים
  • השהיה: מקש Esc
  • יציאה מהמשחק: F10.

המשחק מאפשר לקבוע רמת מהירות בין 1 ל-500, כאשר רמה 500 היא האיטית ביותר.

(-) Gordi נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים