Sky Roads Xmas Special

טיפים ומקשים

המטרה במשחק היא לסיים שלבים (מסלולים) ע"י הגעה למנהרה של סוף השלב בלי לסיים את מלאי החמצן והדלק.

תזוזה: ימינה ושמאלה במקשי החיצים
האצה: למעלה
האטה: למטה
קפיצה: רווח

עוד פרטים על איך לשחק ועל הממשק ניתן למצוא בסיקור הגרסה המקורית של המשחק.

(-) Og נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים