שוקי והפצפונים

טיפים ומקשים

מטרת המשחק היא לאסוף את כל המטבעות המסתתרים לאורך השלב.

השליטה במשחק נעשית באמצעות מקשי החצים. איסוף פריטים נעשה באמצעות מקש ה-Enter.

החל מהרמה השניה, ניתן לאסוף דינמיט על מנת לפוצץ את הקירות. לאחר שנאסף דינמיט, ניתן להשתמש בו ע"י הצמדות לקיר.

לא ניתן לקפוץ במשחק. כדי לעבור את המלכודות, צריך לחכות לתזמון בו הן שקועות.

(-) Gordi + Radioactive Grandpa נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים