Pizza Worm

טיפים ומקשים

זהו משחק דמוי "סנייק", שבו המטרה היא לנווט את תולעת הפיצה כך שתאכל כמה שיותר פיצות מבלי להתנגש בעצמה או בקירות המסך.

השליטה במשחק נעשית באמצעות מקשי החצים.

(-) Gordi נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים