Golden Axe

טיפים ומקשים

המטרה במשחק היא הצלת המלך ובתו מידי Death-Adder שחטפם. יש לעשות זאת ע"י הריגת כל האוייבים בשלב.

במסך הראשי יש ללחוץ על רווח ובמסך הסיסמה יש להכניס סתם אות/אותיות וללחוץ אנטר.
כדי לבחור את הדמות יש להשתמש במקשי החיצים להזזתן על היד ואז על מכה (ראו מטה).

המקשים לשחקן מס' 1:
תזוזה: מקשי החיצים
מכה: המקש 5 בצד הימני של המקלדת
קפיצה: המקש 0 בצד הימני של המקלדת
קסם: שיפט בצד הימני של המקלדת (צריך לקחת לפחות שיקוי אחד)

המקשים לשחקן מס' 2:
תזוזה: המקשים A, W, D, X
מכה: המקש S
קפיצה: המקש Tab
קסם: שיפט בצד השמאלי של המקלדת (צריך לקחת לפחות שיקוי אחד)

מכות מיוחדות:
מכה לאחור: מכה + קפיצה (לא ממש יעיל)
ריצה: פעמיים ימינה או שמאלה ברצף מהיר והחזקת המקש לחוץ
נגיחה/כתפייה: מכה בזמן ריצה
קפיצה גבוהה: קפיצה בזמן ריצה

(-) Og + Gordi נוסף על ידי Og
משחקים ישנים רומים ואמולטורים