Commander Keen 1

איך קופצים במשחק?

ת: בכדי לקפוץ יש לשנות קודם את המקשים. לחצו על F3 באמצע המשחק כדי לשנות אותם...

(-) raztk נוסף על ידי Gordi

מהם המקשים במשחק?

ת: המקשים הרגילים במשחק הם:

ALT = המקפצה.
CTRL = קפיצה רגילה.
ALT + CTRL = ירי ברובה.

אם המקשים לא עובדים, יתכן ותצטרכו לשנות אותם בהגדרות של המשחק.

(-) האורח הרשמי נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים