Commander Keen 6

איך מגיעים לשלב הסודי?

ת: כשמגיעים לשלב האחרון במפה, ניתן להיכנס למבנה ולצאת מצדו השני מבלי להיכנס לשלב עצמו. השלב עצמו במפה הוא מעין מנהרה. כשעוברים דרכו, מגיעים למרפסת כלשהי. שם, ישנו לווין שחג במעגלים בחלל. יש לחכות  במרפסת עד שהלווין מגיע, וכשהוא מגיע, קין יתפוס אותו ויתלה עליו, עד שהוא יגיע לשלב הסודי. באותה צורה חוזרים משם למרפסת.

(-) Radioactive Grandpa נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים