Marble Drop

המשחק מקפיץ הודעת שגיאה - מה עושים?

ש: כאשר מנסים להפעיל את המשחק, הוא מקפיץ את ההודעה הבאה:מה עושים?

ת: יש לפרוס את המשחק לתיקייה C:\m\ (כלומר, שהקובץ marble.exe יהיה בנתיב C:\m\marble.exe). לאחר מכן, יש להוריד את הקובץ הזה, להפעיל את del.reg ואז את marble.reg. המשחק אמור לעבוד כעת.

(-) Og נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים