Lost In Time

איך משקיפים במשקפת לכיוון האוניה הטרופה?

ש: כאשר צריך להשקיף במשקפת לכיוון האוניה הטרופה, הכיוון של המשקפת לא עובד. רואים ים, העכבר נעלם וכשלוחצים שוב על העכבר, חוזרים למצב הרגיל. איך אפשר לכוון את המשקפת?

ת: הבעיה נגרמת רק כאשר מפעילים את המשחק תחת חלונות XP. כדי לכוון את המשקפת, יש להפעיל את המשחק באמצעות DOSBox.

(-) Azurerider נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים