King's Quest 1: Quest for the Crown

איך שומרים?

ש: איך מגיעים לתפריט השמירה במשחק?

ת: יש ללחוץ על F5 כדי לשמור. שימו לב לא לשמור בתיקייה "בעייתית" (כזאת עם נתיב בעברית וכו').

(-) אופיר נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים