Hunter Hunted

איך מפעילים את המשחק?

ת: לאחר פריסת המשחק, יש לפתוח את הקובץ sierra.ini עם עורך הרשימות (NOTEPAD). שתי השורות האחרונות הן:
InstallPath=C:\SIERRA\Hunter
CDPath=C:\SIERRA\Hunter

צריך לכתוב במקום C:\SIERRA\Hunter את התיקייה שאליה המשחק נפרס.
נניח שהמשחק נפרס לכונן D בתיקייה HUNT - יש לשנות את הערכים ל:
InstallPath=D:\HUNT
CDPath=D:\HUNT
ואז להעתיק את sierra.ini המעודכן לתיקייה של ווינדוס. (אם כבר יש קובץ כזה, זה אומר שכבר יש על המחשב משחק של סיירה. לכן, כדאי לגבות את הקובץ לפני כן).

(-) Og נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים