DooM 3: Mr. Smiley Head's Safari

איך לוקחים את המפתח האדום בשלב הראשון?

ת: יש לעלות על המרפסת ולרוץ עם SHIFT למרפסת השנייה.

(-) הטופיק נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים