DooM 2: Hell on Earth

איך הורגים את הבוס בשלב 30 (השלב האחרון)?

ת: יש ללחוץ על הכפתור שנמצא מאחורי השחקן (כלומר, בכיוון ההפוך מהבוס). כשהמשטח מתחיל לעלות - יש לקפוץ עליו. ברגע המתאים צריך לירות בעזרת נשק חזק (נשק 3, 7 או 2) כך שהירייה תכנס לפתח בראש שלו, וכך הוא ימות. צריך לפגוע בחור שבמצח פעמיים.
שימו לב - מדובר תהליך ארוך שמצריך מספר נסיונות. התהליך מודגם בסרטון הבא:

(-) מיכה מנדלוביץ + Radioactive Grandpa נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים