California Games

לא ניתן להקליד תווים במסך הכנסת שמות השחקנים

ש: כאשר אני מנסה להקליד שמות לשחקנים השונים, המשחק "נתקע" ולא מאפשר הקלדת תווים. מה עושים?

ת: ישנן שתי דרכים לעקוף את הבעיה (בשתיהן יש להפעיל את המשחק באמצעות DOSBox):

דרך ראשונה: החל מספטמבר 2014, מוצעת להורדה באתר גרסה עם טלאי שאמור לסדר את הבעיה. ע"מ להפעיל את הטלאי יש להריץ את המשחק באמצעות הפעלת Go.bat.

דרך שנייה: יש להפעיל את דוסבוקס במצב CGA לפני הפעלת המשחק.

(-) Gordi + Ingsoc נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים