The Duel: Test Drive 2

איך מתדלקים בתחנת הדלק?

ת: על מנת לתדלק, צריך לעצור במקום המדויק - בין שני הפסים הלבנים שעל הכביש.

(-) brother34 נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים