Battle Chess

המשחק פועל בצורה איטית, מה עושים?

ת: אם רושמים משהו בהגנה של המשחק (כלומר, בשאלה שמוצגת בתחילת המשחק) ה"באג" מתרחש והמשחק פועל בצורה איטית. לעומת זאת, אם עונים על השאלה באמצעות הקשת "אנטר" מבלי לרשום כלום, המשחק פועל בצורה תקינה.

(-) Og נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים