Fascination

המשחק נתקע בקטע שמתרחש במטבח של לו דייל

ש: המשחק נתקע בקטע שבו השחקן נמצא במטבח של לו דייל. כיצד ניתן להמשיך במשחק?

ת: החל מספטמבר 2014, גרסת ההורדה שבאתר מכילה טלאי שרץ אוטומטית עם הפעלת Go.bat. במידה והמשחק נתקע, יש להקיש על המקש F6 על מנת לשחרר את התקיעה. במידה ולחיצה על F6 לא סייעה או שהמשחק נתקע בשלב אחר, נסו ללחוץ על F8.

שימו לב: פתרון זה רלוונטי רק להפעלה באמצעות DOSBox. כיום אין פתרון לבעיה במידה והיא מתרחשת בזמן הפעלה באמצעות ScummVM.

בנוסף, ניתן להוריד קובץ שמירה של המשחק בקטע של המטבח בקישור הזה. לאחר חילוץ קובץ השמירה בתיקיית המשחק, יש לטעון את השמירה החמישית ברשימת המשחקים השמורים.

הערה נוספת: נראה שהבעיה מתרחשת רק בגרסה העברית של המשחק.

(-) Gordi + Radioactive Grandpa נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים