Abuse

איך מפעילים את המשחק?

ש: איך מפעילים את המשחק?

ת: מומלץ להפעיל את המשחק באמצעות תכנת העזר DOSBox.

הערה: המשחק זקוק לכונן C כדי לרוץ. כלומר, בשימוש ב-DOSBox יש להרכיב דבר-מה בתור כונן C (זה מה שקורה בין כה וכה כאשר משתמשים ב"שיטת הגרירה", או בפקודות לפי האופן שבו הן הוצגו במדריך).

(-) brother34 + Radioactive Grandpa נוסף על ידי R.Gסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים